anime iz 2008. godine od 22 epizode.
Žanr: Akcija i Avantura
Hana Morenos je usvojena devojčica koja živi sa jako lošom hraniteljskom porodicom i izgubila je nadu da će ikada dobiti njenu slobodu.
Porodica dobija čudan poziv od gospođe koja tvrdi da je Hanina majka, rekavši da će je pokupiti sledećeg dana. Hana pretpostavlja da je Mičiko (žena koja dolazi po nju), zatvorenik koji je uspešno pobegao iz navodno “neizbežnog” zatvora Diamandra. Posle snažnog oslobađanja Hane iz domaćinstva, njih dve kreću u opasan put da pronađu čoveka za koga Mičiko veruje da je Hanin otac.
Ovaj naslov je usmeren starijoj publici, sa tonom koji je doslovno taman i ciničan, brutalnost, ubistva, organizovani kriminal su neke od stvari koje se prikazuju kroz svaku epizodu.
-Katsu-

Advertisements